S'ha obert el termini per a sol·licitar beques per a estudis postobligatoris (Batxillerat i FP)  i per a alumnes NEE

 

Beques de caràcter general per estudiants que cursin estudis postobligatoris per el curs 2019-2020, convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

El termini per sol·licitar-les finalitza el dia 1 d'octubre de 2019.

Informam als sol·licitants de la necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix, per evitar el posterior reintegrament de l'ajuda. D'acord amb l'article 43 de la convocatòria, són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d'accés o els de preparació per l'accés a la formació professional o els de les escoles oficials d'idiomes.

Més info a la web del ministeri d'educació

 

Ajudes del Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2019/2020

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 26 de setembre de 2019. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

Informam a les famílies de la necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix per evitar el posterior reintegrament de l'ajuda.

D'acord amb l'article 20 de la convocatòria, són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final del curs, no assistir a un 50% o més de les hores lectives i no abonar els serveis prestats pels qual se s'hagués concedit l'ajuda.

Més info a la web del ministeri d'educació