Matrícula i llista definitiva del procés ordinari admissió BATx 2023-24.

Ha sortit publicada la llista definitiva del procés ordinari d’admissió de batxillerat pel curs 2023-24.

La podeu veure a continuació:

Si heu estat admesos teniu del 17 al 19 de juliol per fer efectiva la matrícula, aquí trobareu la documentació necessària per fer la matrícula:

(Recordau que els alumnes menors d’edat, les fulles han de ser signades per pare i mare (les dues signatures) o tutor legal)

Matrícula 1r de Batxillerat

Matrícula 2n de Batxillerat