Batxiller

 

Matèries PRIMER curs batxiller

BC

BH

BS

 

 

 

Troncals generals

Filosofia

3

Llengua catalana i literatura I

2,5

Llengua castellana i literatura I

2,5

Primera llengua estrangera: Anglès I Primera llengua estrangera: Francès I

3

Matemàtiques I

4

 

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

 

 

4

Llatí I

 

4

 

 

Troncal d’opció 1

Biologia i geologia

4

 

 

Economia

 

 

4

Grec I

 

4

 

Troncal d’opció 2

Física i química

4

 

 

Història del món contemporani

 

4

Específica general

Educació física

2

 

Específica d’opció 1

(Triar 1)

Dibuix tècnic I

Segona llengua estrangera: Francès I Tecnologies de la informació i la comunicació I Tecnologia industrial I

 

4

Específica d’opció 2

Cultura científica Religió

2

Tutoria

1

TOTAL

32

32

32

 

Matèries SEGON curs batxiller

BC

BH

BS

 

 

 

Troncals generals

Història d’Espanya

3

Llengua catalana i literatura II

3

Llengua castellana i literatura II

3

Primera llengua estrangera: Anglès II Primera llengua estrangera: Francès II

3

Matemàtiques II

4

 

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

 

 

4

Llatí II

 

4

 

 

Troncal d’opció 1

Biologia Física

4

 

 

Economia de l’empresa

 

 

4

Grec II

 

4

 

 

Troncal d’opció 2

Química

4

 

 

Geografia

 

 

4

Història de l’art

 

4

 

Específica d’opció 1

Història de la filosofia

3

 

Específica d’opció 2

Dibuix tècnic II Psicologia

Segona llengua estrangera: Francès II Tecnologies de la informació i la comunicació II Tecnologia industrial II

 

4

Tutoria

1

TOTAL

32

32

32

 

Matèries TERCER bloc batxiller nocturn

BC

BH

BS

 

 

Troncals generals [2n curs]

Història d’Espanya

3

Llengua catalana i literatura II

3

Matemàtiques II

4

 

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

 

 

4

Llatí II

 

4

 

 

Troncal d’opció 1 [2n curs]

Biologia Física

4

 

 

Economia de l’empresa

 

 

4

Grec II

 

4

 

 

Troncal d’opció 2 [2n curs]

Química

Tecnologia industrial II

4

 

 

Geografia

 

 

4

Història de l’art

 

4

 

Específica d’opció 1 [2n curs]

Història de la filosofia

3

Tutoria

1

TOTAL

22

22

22