Cicles Formatius de Grau Superior

CODI OFICIAL

CODI CENTRE

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

RÈGIM

 

EOC31

 

PC

 

PROJECTES D’EDIFICACIÓ

1r curs HORABAIXA

2n curs DIÜRN

 

EOC32

 

OC

 

PROJECTES D’OBRA CIVIL

1r curs HORABAIXA

2n curs DIÜRN

ELE33

MTO

MANTENIMENT ELECTRÒNIC

DIÜRN

ELE34

ARI

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

HORABAIXA

ELE32

STI

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS

HORABAIXA

IMA32

MIT

MANTENIMENT D’INSTAL LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

HORABAIXA

MAM31

DM

DISSENY I MOBLAMENT

 HORABAIXA