Consell Escolar

El Consell Escolar és una de les institucions més rellevants dins l’educació pública. És l’únic espai on es troben regularment les veus de totes les persones que fan possible l’IES Politècnic per tractar temes estructurals, econòmics i educatius. 

Format per representants de cadascuna de les branques de la comunitat educativa, la seva funció és, essencialment, mantenir la integritat del centre i vetllar per la transparència en la seva gestió.

Membres del Consell Escolar curs 2020/2021

Representant de l’Ajuntament: Apol·lònia Mora Vidal
Representant CAEB: Carme Francés Abenza
Sector alumnat: Matias Bonetto
Joaquín González Torres
Laura Manteiga Pérez
Sector famílies: Pere Ollers Vives
Sector Personal No Docent: María del Carmen Manresa Llull
Sector Personal Docent: Joan Manuel Barceló Bennassar
José Ramón Hernández Vich
José Antonio Marina Miguel
Conrado Martín Martín
Catalina Piña Garau
Marilina Tur Tur
Equip Directiu:

Francisco Javier Caparrós Llodrà (director)
Leoncio Domínguez Mafé
(cap estudis diürn)
José Hernán Lafuente García (secretari)
Enrique Serra Vallés
(cap estudis horabaixa)