Horaris atenció al públic de l’equip directiu

Equip Directiu i horari d’atenció al públic:

Els pregam que demanin cita prèvia


Director: Francisco Javier Caparrós Llodrà
Dimarts, de 18:00 a 19:00 hores i dijous, d’11:00 a 12:00 hores.
Secretari: José Hernán Lafuente García
Dimecres i dijous, de 12:00 a 13:00 hores.
Cap d’estudis de diürn: Leoncio Domínguez Mafé
Dimarts, d’11:00 a 12:00 dores i dimecres, de 17:00 a 18:00 hores.
Cap d’estudis d’horabaixa/FP: Enrique Serra Vallés
Dimarts, de 13:00 a 14:00 hores i dimecres, de 17:00 a 18:00 hores.
Cap d’estudis adjunta d’ESO: Sara Palmer Pérez
Dimarts i divendres de 9:00 a 10:00 hores.
Cap d’estudis adjunta de Batxillerat: Maria Magdalena Vázquez Amer
Dimarts i divendres, de 10:00 a 11:00 hores.
Orientadora: Rosa Garrigó Homar
Dilluns i divendres, de 10:00 a 10:00 hores.
Administradora: Catalina Piña Garau
Dimarts i dijous, de 10:00 a 11:00 hores.