FP Grau Mitjà

CODI OFICIAL

CODI CENTRE

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

RÈGIM

ELE22

ITC

INSTAL LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

DIÜRN

 ELE21

 IE

 INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

DIÜRN HORABAIXA DUAL

 MAM21

 FM

 FUSTERIA I MOBLE

DIÜRN

IMA23

MEL

MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

DIÜRN

IMA22

FIC

INSTAL LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

DIÜRN

 IFC21

 SX

 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

DIÜRN  HORABAIXA

EOC21

CON

CONSTRUCCIÓ

DIÜRN

EOC22

 ODR

OBRES D’INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

DIÜRN