Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació Professional de Grau Superior 2022-2023 per a realitzar pràctiques a empreses de la UE, en el marc del 2020-1-ES01KA103-079071.

L’IES Politècnic ofereix 8 beques alumnat de CFGS per realitzar les pràctiques (FCT) a empreses de la UE

Convocatòria

Per participar en el projecte, l’alumne ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud de l’alumne al procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria. Les sol·licituds s’han de presentar a la Secretaria del nostre centre, juntament amb una fotocòpia del DNI o tarja de residència, abans de dia 23 de setembre 2022La coordinadora de mobilitat, publicarà abans del 26 de setembre de 2022, la llista definitiva d’alumnes seleccionats i exclosos, a més de la llista d’alumnes en reserva que queden per cobrir els abandonaments i renúncies que hi puguin haver.