Ajudes alimentació: llistat d’ajudes concedides.

S’han concedit l’ajuda d’alimentació sol·licitada als següents alumnes identificats amb el codi de la seva sol·licitud

CODI
ETI58E
GW5B9V
Y5V4UC
1VNQLT
7N1UID