Proves Avaluació Extraordinària – 1r de Batxillerat

Els alumnes de 1r de Batxiller teniu la possibilitat de recuperar les assignatures pendents els dies 1, 4 i 5 de setembre, segons el calendari següent:

Les proves es faran a l’aula 204, a les vostres guies de recuperació (penjades a cada classroom) hi ha la durada exacte de la prova i possibles tasques que heu de lliurar.

Bon estiu i molta sort!