Llibres ESO curs 23-24

Aquest curs seguim amb llibres digitals a tots els nivells d’ESO.

Este curso seguimos con libros digitales en todos los niveles de ESO

Per tenir les llicències s’ha de fer un ingrés de 85€ (mirar instruccions)

Para tener las licencias se debe realizar un ingreso de 85€ (mirar instrucciones)

Instruccions en catalàInstrucciones en castellano

i deixar còpia de l’ingrés amb el nom i curs de l’alumne a la consergeria del centre.

y dejar copia del ingreso con el nombre y curso del alumno en la conserjería del centro.

Les classes comencen dia 11 de setembre (es publicarà calendari específic) i és convenient tenir els llibres tan aviat com es pugui.

Las clases comienzan día 11 de septiembre (se publicará calendario específico) y es conveniente tener los libros lo antes posible.