Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació Professional de Grau Mitjà 2023-2024 per a realitzar pràctiques a empreses de la UE, dins el projecte EuroFP Balears VII (2023-1-ES01-KA121-VET-000131830)

Es convoquen ajudes per oferir l’oportunitat al nostre alumnat de grau mitjà de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul de FCT.

La durada de l’estada formativa serà de diverses setmanes, coincidint amb el període de la FCT.

Els països de destinació on tenim conveni de col·laboració aquest curs són: Alemanya, Itàlia, Irlanda i Bèlgica. No obstant això, durant el curs escolar poden sorgir altres països de destinació on poder fer les pràctiques.

Per a aquest curs escolar 2023-2024 disposem de 2 beques amb aquest projecte, no obstant les beques poden quedar descobertes si no hi ha alumnes suficients que compleixin els requisits.

Per participar en el projecte, l’alumne ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud de l’alumne al procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria. Les sol·licituds s’han de presentar a l’adreça de correu erasmus@iespolitecnic.cat, juntament amb una fotocòpia del DNI o targeta de residència, abans de dia 18 de desembre de 2024.