Convocatòria d’ajudes per a professorat, Erasmus+ , per realitzar mobilitats amb motius d’aprenentatge dins el projecte i la d’associació estratègica EuroFP Balears VII 2023-1-ES01-KA121-VET-000131830

Convocatòria d’ajudes per a professorat, Erasmus+ , per a realitzar mobilitats amb motiusd’aprenentatge dins el projecte i la d’associació estratègicaEuroFP Balears VII 2023-1-ES01-KA121-VET-000131830

S’ofereix 1 beca de professorat per realitzar una formació de pràctiques de fusteria al departament corresponent de l’institut Hast Katholiek Onderwijs Hasselt de Hasselt, Bèlgica.

Per participar en el projecte, els professors han d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

Les sol. licituds s’han de presentar enviant un correu a erasmus@iespolitecnic.cat, juntament amb una fotocòpia del DNI, abans de dia 25 de Gener a les 24:00.

Enllaç a la convocatòria