Convocatòria d’ajudes per a professorat, Erasmus+ , per realitzar mobilitats amb motius d’aprenentatge dins el projecte i la d’associació estratègica 2023-1-ES01-KA121-VET-000126797 

S’ofereix1 beca de professorat per a realitzar una formació a la www.teacheracademy.eu. O altre centre autoritzat.

Per participar en el projecte, els professor ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

Les sol. licituds s’han de presentar enviant un correu a erasmus@iespolitecnic.cat, juntament amb una fotocòpia del DNI, abans de dia 20 de Febrer a les 24:00.