Convocatòria d’ajudes Erasmus + per a professorat d’ESO i Batxillerat per realitzar mobilitats amb motiu d’aprenentatge per observació (jobshadowing) dins el projecte 2023-1-ES01-KA122-SCH-000145054. L’IES Politècnic promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea , en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de secundària, batxillerat i formació professional.

S’ofereixen 3 beques de professorat d’ESO i Batxillerat per realitzar un període d’observació a
l’institut ICS Figino Serenza a Como (Itàlia) i a altres instituts de la zona, dins el projecte
2023-1-ES01-KA122-SCH-000145054.

La durada de l’estada serà d’aproximadament una setmana, tenint en compte les característiques
de la formació en qüestió. En aquest cas, l’estada es realitzarà a diferents centres d’educació
secundària a Itàlia entre el 18 i el 22 de març.

Per participar en el projecte, el professorat ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al
procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria. Les sol·licituds s’han d’enviar
per correu electrònic a bballe@iespolitecnic.cat, juntament amb una fotocòpia del DNI, abans de
dia 26 de febrer de 2024.