Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació Professional de Grau Superior 2023-2024 per realitzar pràctiques a empreses de la UE, dins el projecte 2023-1-ES01-KA131-HED-000126247

Objectiu del projecte.

Oferir l’oportunitat al nostre alumnat de grau superior de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul de FCT.

La durada de l’estada formativa serà d’unes 10 setmanes, coincidint amb el període de la FCT.

Els països de destinació on tenim conveni de col·laboració aquest curs són: Alemanya, Itàlia i Bèlgica. No obstant, durant el curs escolar poden sorgir altres països de destinació on poder fer les pràctiques.

Per participar en el projecte, l’alumne ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud de l’alumne al procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria. Les sol·licituds s’han de presentar a la direcció de correu erasmus@iespolitecnic.cat, juntament amb una fotocòpia del DNI o tarja de residència, abans de dia 18 de Febrer de 2024.