Convocatòria d’ajudes Erasmus+ per a professorat de la Família Professional de fusta per realitzar mobilitats amb motius d’aprenentatge dins el projecte i la d’associació estratègica 2023-1-ES01-KA121-VET-000126797 

Oferir 1 beca de professorat de pràctiques de fustería per a realitzar una estada de ‘Job shadowing’ dins el marc del projecte 2023-1-ES01-KA121-VET-000126797 a l’institut HTL Villach d’Austria.

Per participar en el projecte, els professor ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

Les sol. licituds s’han de presentar enviant un correu a erasmus@iespolitecnic.cat, juntament amb una fotocòpia del DNI, abans de dia 25 d’abril a les 24:00 h.