SOIB: OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS Nivell CP: 1 CODI CP: IFCT0108

Es convoca un itinerari formatiu dirigit preferentment a persones desocupades i inscrites al SOIB.

Document informatiu

La data límit d’inscripció és el proper 24/11/21

Informació, inscripció i realització: IES Politècnic
Centre Impartidor: IES Politècnic

Adreça: C/Menorca, 1 Palma 07011

Persona de contacte: Leo Domínguez
Telèfon: 633 895 928

Adreça electrònica: soib@iespolitecnic.cat


Selecció: Entrevista personal