Adscripció 2023

El proper dia 28 de març comença un nou procés d’adscripció pel qual els alumnes que acaben 6é de primària dels centres:

CEIP Aina MollCEIP El TerrenoCEIP Génova
CEIP Rei Jaume ICEIP Santa CatalinaCEIP Son Pisà

poden sol·licitar plaça al nostre centre per fer ESO.

La sol·licitud es fa al CEIP on està actualment matriculat.

En el nostre centre l’alumnat d’ESO:

  • treballa amb chromebook i llibres digitals
  • es agrupat segons el centre de procedència (amb indicacions dels tutors/tutors de 6é)
  • té un compte de Google Workspace amb accés a Drive, Classroom, Gmail, etc
  • treballa amb aula virtual Google Classroom
  • té accés a wifi d’alta velocitat
  • tenen reforços i desdoblament
Estructura 1r ESO
Enllaç a presentació del nostre centre
Chromebook alumnat
Llibres ESO 22-23
Enllaç al canal de youtube IES Politècnic