Llistat provisional de puntuació pels Ajuts d’Alimentació curs 2022-23

Llistat provisional

Hi ha un termini de 5 dies hàbils en el que es poden fer al·legacions a aquesta puntuació a la secretaria del centre

Un cop acabat el termini d’esmenes, la comissió de la Conselleria avaluarà les sol·licituds i atorgarà els ajuts segons disponibilitat pressupostària.