Convocatòria d’ajudes Erasmus+ per a professorat de Grau Mitjà , per realitzar mobilitats amb motius d’aprenentatge dins el projecte i la d’associació estratègica 2021-1-ES01-KA122-VET-000017155

S’ofereixen 4 beques de professorat de Grau Mitjà per a realitzar una formació tipo a Jobshadowing a Rensdsburg, Alemanya.

Convocatòria+sol·licitud

Les sol. licituds s’han d’enviar per correu , juntament amb una fotocòpia del DNI, abans de dia 22 d’abril a les 10:00 a la següent adreça: mlsoler@iespolitecnic.cat