Ajuts alimentació curs 23-24

En data 1 de juny de 2023 s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024.

En fecha 1 de junio de 2023 se ha publicado en el BOIB la Resolución del consejero de Educación y Formación Profesional de 26 de mayo de 2023 por la que se convocan ayudas individualizadas de comedor para alumnos escolarizados en centros docentes no universitarios durante el curso escolar 2023-2024.

L’objecte d’aquests ajuts és finançar total o parcialment el cost del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar als alumnes que durant el curs 2023-2024, cursen estudis d’educació secundària obligatòria (ESO) o de formació professional bàsica (FPB)

El objeto de estas ayudas es financiar total o parcialmente el coste del plato del día y/o tentempié saludable del servicio de cafetería escolar a los alumnos que durante el curso 2023-2024, cursan estudios de educación secundaria obligatoria (ESO) o de formación profesional básica (FPB)

Aquest ajut s’ingressa al centre i el centre ho gestiona directament amb la cafeteria

Esta ayuda se ingresa en el centro y el centro lo gestiona directamente con la cafetería

El termini de presentació és del 23 al 30 de juny a les oficines del centre

El plazo de presentación es del 23 al 30 de junio en las oficinas del centro

Vos adjuntam:

Os adjuntamos:

Calendari

Manual a les famílies

Documentació a presentarSol·licitudAnnex 3-Acceptació de l’ajutAnnex 6_Diligència presentació