Matrícula FP 23-24 : Llistes provisionals Fase 1 i fulls de matrícula

Llistes provisionals
Esperau a les definitives del 19 de juliol per fer la matrícula
FPGB
GM
GM-Intensiu (Dual)
GS
Alumnat ja matriculat al centreNous alumnes
FASE 1 – juny
Nous alumnes
FASE 2 – setembre
Inscripcions 1-7 setembre

– els que promocionen de 1er a 2n.
– els que repeteixen 1er amb reserva de plaça.
– els alumnes de 2n que han de repetir qualcun mòdul.
Alumnes admesos a la
llista de dia 19 de juliol
Alumnes admesos a la
llista de dia 21 de setembre
3,4 i 5 de juliol19, 20 i 21 de juliol21 i 22 de setembre

Fulls de matrícula:

Recordau que els alumnes menors d’edat, les fulles han de ser signades per pare i mare (les dues signatures) o tutor legal.

Matrícula per FP Grau Bàsic

Matrícula per FP Grau Mitjà

Matrícula per FP Grau Superior