Curs d’especialització de FP: Robòtica col·laborativa: Dates procés d’admissió, documentació

En el curs 23-24 es començarà a impartir en el nostre centre el curs d’especialització (nivell 4) de Robòtica Col·laborativa.

A la fitxa adjunta (FITXA) podeu consultar les dates, els mòduls amb les seves hores i els requisits d’admissió

El termini de sol·licitud de plaça és del 6 al 20 de setembre lliurant sol·licitud (ENLLAÇ) a les oficines del nostre centre.

Publicació de la llista provisional de persones admeses. 26 de setembre
Reclamacions, rectificacions i revisions. 26, 27 i 28 de setembre
Publicació de la llista definitiva de persones admeses. 3 d’octubre
Matrícula al centre educatiu. 3 i 4 d’octubre

Més informació a fp.caib.es i todofp.es