Proves d’accés a CF de Grau Superior

El pròxim mes de maig, els dies 15 i 16, es faran les proves d’accés a CF de grau Superior.

En el nostre centre són les de l’Opció de ciències i tecnologia

El període d’inscripció és del 6 al 18 de març a les oficines (secretaria)

L’horari de les oficines és de 9 a 13 de dilluns a divendres.

Documentació bàsica:

Document CatalàCastellano
1 Sol·licitud PDF Solicitud PDF
2 Declaració responsable PDF Declaración responsable PDF
3 Justificant pagament taxa Pàgina Web –   Exempció de taxes Justificante pago tasa Pàgina Web – Exención de tasas
4DNI/NIE/passaportDNI/NIE/pasaporte

Informació del procés