Convocatòria d’ajudes Erasmus+ per a professorat d’ESO i Batxillerat per realitzar una mobilitat d’acompanyament a una mobilitat curta de l’alumnat d’ESO i Batxillerat dins el projecte 2023-1-ES01-KA122-SCH-000145054.

Objectiu del projecte
Oferir 2 beques de professorat d’ESO i Batxillerat per anar d’acompanyant amb 7 alumnes a una
mobilitat curta a Alemanya dins el projecte 2023-1-ES01-KA122-SCH-000145054

La durada de l’estada serà d’aproximadament una setmana, tenint en compte les característiques
de la formació en qüestió.

Per participar en el projecte, el professorat ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud d’inscripció al
procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.
Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a bballe@iespolitecnic.cat, juntament amb una
fotocòpia del DNI, abans de dia 21 de març de 2024.