Convocatòria d’ajudes Erasmus+ Formació Professional de Grau Mitjà 2023-2024 per realitzar pràctiques a empreses de la UE, dins el projecte 2023-1-ES01-KA121-VET-000126797

S’ofereix una beca al nostre alumnat de grau mitjà per realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul de FCT.

Per participar en el projecte, l’alumne ha d’emplenar l’imprès de Sol·licitud de l’alumne al procés de selecció que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria. Les sol·licituds s’han de presentar a l’adreça de correu erasmus@iespolitecnic.cat, juntament amb una fotocòpia del DNI o targeta de residència, abans de dia 25 d’abril a les 24:00 h de 2024.