2n d’ESO

  2n d’ESO A 2n d’ESO B 2n d’ESO C
Tutoria      
       

Matèries PRIMER cicle ESO

2n

 

 

 

Generals

 

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Primera llengua estrangera: Anglès

 

3

Matemàtiques

4

Geografia i història

3

Educació plàstica i visual

3

Física i química

3

Educació física

2

Religió / Atenció educativa

1

Tecnologia i digitalització

3

 

Optativa (es tria 1)

Cooperació i serveis a la comunitat
Cultura clàssica I
Cultura clàssica II
Igualtat de gènere
Recursos digitals I
Recursos digitals II
Segona llengua estrangera: Francès
Taller de consum responsable

 

2

Tutoria

1

TOTAL

30