4t d’ESO

  4t d’ESO A 4t d’ESO B
Tutoria    
     

 

Matèries SEGON cicle ESO

4t

acadèmic [batxiller]

4t

aplicat [FP]

BC

BHS

CFGM

 

 

 

Troncals generals

Llengua catalana i literatura

3,5

Llengua castellana i literatura

3,5

Primera llengua estrangera: Anglès

Primera llengua estrangera: Francès

3

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics

4

 

Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats

 

 

4

Geografia i història

3

Troncal d’opció 1

Biologia i geologia

3

 

 

Troncal d’opció 2

Física i química

3

 

 

Troncal d’opció 1

Economia

 

3

 

Troncal d’opció 2

Llatí

 

3

 

Troncal d’opció 1

Ciències aplicades a l’activitat professional

 

 

3

Troncal d’opció 2

Tecnologia

 

 

3

Específiques generals

Educació física

2

Religió / Valors ètics

1

 

Específica d’opció

Educació plàstica, visual i audiovisual 

Música

Segona llengua estrangera: Francès

Tecnologies de la informació i la comunicació

 

3

Tutoria

1

TOTAL

30

30

30