4t d’ESO

  4t d’ESO A 4t d’ESO B 4t d’ESO C
Tutoria      
       

 

Matèries SEGON cicle ESO

4t

 

 

 

Generals

 

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Primera llengua estrangera: Anglès

3

Matemàtiques A

Matemàtiques B

3

 

Geografia i història

3

Educació física

3

Educació en valors cívics i ètics

3

Atenció educativa
Religió

3

Optatives
(1 de cada bloc)

Biologia i geologia
Llatí
Tecnologia

3

Expressió artística
Formació i orientació personal i professional
Música
Segona llengua estrangera: Francès

3

Digitalització
Economia i emprenedoria
Física i química

 

3

Tutoria

1

TOTAL

30