3r d’ESO

  3r d’ESO A 3r d’ESO B 3r d’ESO C
Tutoria      
       

Matèries PRIMER cicle ESO

3r

 

 

 

Generals

 

 

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Primera llengua estrangera: Anglès

3

Matemàtiques

4

Geografia i història

3

Biologia i geologia

2

Física i química

2

Educació física

2

Religió / Atenció educativa

1

Tecnologia i digitalització II

2

Educació plàstica i visual

Música                                      (es tria 1)

2

 

Optativa (es tria 1)

Cooperació i serveis a la comunitat
Cultura clàssica II
Educació plàstica, visual i audiovisual
Introducció a la filosofia
Música
Recursos digitals II
Segona llengua estrangera: Francès

 

2

Tutoria

1

TOTAL

30